ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ପେଟରେ ଭୋକ || Swiggy Delivery Person Working On Rain || Viral Video || Odisha Reporter

ପ୍ରତିଦିନ ଝାଳରେ ଭିଜୁଥିବା ମଣିଷ ବର୍ଷାକୁ ବା କେମିତି ଖାତିର କରିବ। ଆଉ ଖାତିର କଲେ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ। ପାଦରେ ହାୱାଇ ଚପଲ ହଳେ ପିନ୍ଧି ସକାଳରୁ ରାତି ଯାଏଁ ଖଟୁଥିବା ମଣିଷକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ବର୍ଷା କେମିତି ବା ଡରାଇବ। ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ଜୀବନ ଦେଖିପାରିବେ। Odisha Reporter is one of the best Odia news portal in Odisha. Get all the news updates in Odia. ସମସ୍ତ … Read more