Sakkigoni | Comedy Serial | S2 | Episode 80 | Arjun, Kumar, Sagar, CP Kamalmani, Priyanka, Rakshya

Sakkigoni | Comedy Serial | S2 | Episode 80 Feat. Arjun Ghimire (Padey), Kumar Kattel (Jigri), Sanjita Pandey, Kabiraj Bham, CP Pudasaini (Dhature), Rashmi Pandey, Kamalmani Nepal (Khupika Bau), Dipak Acharya (Kaku), Sagar Lamsal (Bale), Hari Niraula (Cokroach), Govinda Koirala (Jayante), Madhusudan Pathak (Site Ba), Rashmi Pandey (Makuri), Priyana Acharya (Munni), Sita Devi Ghimire (Chandramukhi), … Read more